Obwieszczenie o przystąpieniu


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                        Świecie, dn. 17.03.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.6721.2.3.2011
      znak sprawy
 
 
OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 343/10 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 47/3 położonej we wsi Dworzysko, Gmina Świecie.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 22 kwietnia 2011 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
                                                                                BURMISTRZ ŚWIECIA
                                                                                   Tadeusz Pogoda
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (17 marca 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (21 marca 2011, 08:35:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1866