Obwieszczenie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania...


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                                       Świecie, dn. 26.01.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.7322 – 01/02/11
         znak sprawy
 
 
OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA ZMIANY MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 342/10 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu,ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 25 lutego 2011 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
                                                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                                                 Zbigniew Podgórski
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (26 stycznia 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (27 stycznia 2011, 07:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2111