Obwieszczenie Burmistrza


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                                                          Świecie, dn.19.01.2011 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.7323 – 03/17/09
  znak sprawy
 
 
OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA WSI GRUCZNO
 
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 39/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno. 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu,  ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 18 lutego 2011 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                                      Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (19 stycznia 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (19 stycznia 2011, 09:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1834