OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 31.05.2010 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.7322 – 01/02/10
      znak sprawy
 
 
OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 
 
    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu Uchwały Nr 298/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielnikami w Mieście Świeciu.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 25 czerwca 2010 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                 Zbigniew Podgórski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (AG)
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (1 czerwca 2010)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (1 czerwca 2010, 11:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2350