OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 18.12.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie 
BAGiGG.7323 – 05/02/09 
       znak sprawy
 
 


OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 


    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 184/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany   w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do Mondi w Świeciu.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                  Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (18 grudnia 2009)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (18 grudnia 2009, 14:24:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2167