OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 18.12.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie 
BAGiGG.7323 – 06/02/09 
     znak sprawy
 


 
OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 248/09 z dnia  25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/4, 164/4, 165/1, 165/2 i 166/2 położonych we wsi Wiąg, Gmina Świecie.
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
   Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 18 stycznia 2010 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                  Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (18 grudnia 2009)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (18 grudnia 2009, 14:18:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1954