Zagospodarowanie wsi Gruczno

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                          Świecie, dn.18.06.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
BAGiGG.7323 – 04/02/09
znak sprawy:

  OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI GRUCZNO

      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 174/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gruczno oraz uchwały Nr 236/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/08 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 28 sierpnia 2008 r.    
    Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 20 lipca 2009 r.
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                  Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (22 czerwca 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (23 czerwca 2009, 10:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2387