Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu.

BURMISTRZ ŚWIECIA                                                         Świecie, dn. 05.05.2009 r.
ul. Wojska Polskiego 124
86 – 100 Świecie
 
BAGiGG.7323 – 02/02/09
 
znak sprawy

 OBWIESZCZENIE
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO  PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
    

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 188/08 z dnia  30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Polną a Wodną w Świeciu. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, w terminie do dnia 09.06.2009 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA
                                                                                   Zbigniew Podgórski 
 
  (AG)

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (6 maja 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (6 maja 2009, 15:28:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2177