Opracowanie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie.

Obwieszczenie Burmistrza Świecia
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały Nr 176/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 88/19, 88/20, 88/21, 88/22, 88/24, 88/26, 511, 513 położonych we wsi Kozłowo, Gmina Świecie.
   
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.
 
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 2 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
                                                                          Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA


                                                                                  Zbigniew Podgórski
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (26 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (29 stycznia 2009, 09:18:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2570