Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świeciu uchwały nr 185/08 z dnia 2 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 109/2, 110/10, 110/11 k. m. 6, 110/11 k. m. 5, 110/14, 348/7,  3341/45, 3341/46, 3341/47 oraz części działek nr 3341/42, 3348/13 w miejscowości Sulnówko, Gmina Świecie z przeznaczeniem pod międzygminny kompleks unieszkodliwiania odpadów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie w terminie do dnia 9 lutego 2009 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

BAGiGG.7323/08/08
znak sprawy

Z – ca BURMISTRZA ŚWIECIA

Zbigniew Podgórski

metryczka


Wytworzył: Andrzej Gzella (16 stycznia 2009)
Opublikował: Katarzyna Kustosz-Burnac (administrator) (16 stycznia 2009, 08:46:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2490