Przepisy w sprawie lokalizacji, sposobu oznakowania urządzeń rejestrujących, szkolenia strażników, ewidencji etatów, wyników działań oraz powołania Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami.

Rozporządzenie w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. pobierz (45kB) pdf

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). pobierz (183kB) pdf

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży. pobierz (65kB) pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi). pobierz (38kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Komendant Roman Witt (21 lutego 2014)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (28 lutego 2014, 09:51:38)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (17 kwietnia 2015, 09:26:54)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 990