Zarządzenie Nr 833/04

Zarządzenie Nr 833/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 03 grudnia 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,

- Uchwałą Nr 243/04 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

- Zarządzeniem Nr 793/04 Burmistrza Świecia z dnia 15 października 2004r.

- Zarządzeniem Nr 814/04 Burmistrza Świecia z dnia 10 listopada 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.610,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 59.219.143 - zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.610,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 60.543.143,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki (102kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 grudnia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (13 grudnia 2004, 12:38:23)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (13 grudnia 2004, 12:43:44)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1340