Zarządzenie Nr 824/04

Zarządzenie Nr 824/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 18 listopada 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Państwa Anny i Dariusza 0ssowskich.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Państwa Anny i Dariusza 0ssowskich na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 45/3 o pow. 0,0141 ha, położoną w Sulnówku, przeznaczoną pod drogę.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 3,00 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 listopada 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 08:36:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101