Zarządzenie Nr 793/04

Zarządzenie Nr 793/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,

- Uchwałą Nr 223/04 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2004r.,

- Uchwałą Nr 231/04 Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2004r.,

- Uchwałą Nr 237/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 685/04 Burmistrza Świecia z dnia 30 czerwca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 714/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 lipca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 767/04 Burmistrza Świecia z dnia 28 września 2004r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 804.034,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi 57.925.385- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 804.034,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi 59.249.385,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w niniejszym zarządzeniu wynikają z wprowadzenia do Budżetu następujących dotacji celowych:

  • zwiększenie o 200,- zł (rozdz. 75113) – z przeznaczeniem na przeprowadzenie archiwizacji dokumentacji oraz zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów do Parlamentu Europejskiego,

  • zwiększenie o 683.918,- zł (rozdz. 85212) – z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych,

  • zwiększenie o 182.565,- zł (rozdz. 85214) – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z opieki społecznej,

  • zwiększenie o 106,- zł (rozdz. 85278) z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.,

  • zmniejszenie o 5.900,- zł (rozdz. 85213) – środków na zapłatę składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki,

  • zmniejszenie o 56.749,- zł (rozdz. 85214) – środków na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej.

załączniki do Zarządzenia (97kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 listopada 2004, 10:28:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1334