Zarządzenie Nr 805/04

Zarządzenie Nr 805/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 29 października 2004r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ostatniej raty za kupno lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/19.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Nie wyrazić zgody na rozłożenie na dwie raty kwoty 2.697,00 zł stanowiącej ostatnią ratę z tytułu kupna lokalu mieszkalnego płożonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/19 stanowiącego własność Państwa Hanny i Jurka Brążkowskich.

§ 2

Przesunąć termin płatności raty w wysokości 2.697,00zł za nabycie lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/19 do 30 grudnia 2004 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (29 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2004, 09:16:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1230