Zarządzenie Nr 797/04

Zarządzenie Nr 797/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 25 października 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Tadeusza Tutlewskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pana Tadeusza Tutlewskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 12/6 o pow. 1,0000 ha, położoną w Sulnowie, przeznaczoną pod strefę rozwoju gospodarczego Vistula Park II.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 4,80 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (25 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 października 2004, 10:31:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1124