Zarządzenie Nr 784/04

Zarządzenie Nr 784/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 18.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nie wyrazić zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. 10 Lutego 18 najemcy, którym jest Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Świeciu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 października 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (22 października 2004, 14:51:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1105