Zarządzenie Nr 707/04

Zarządzenie Nr 707/04

Burmistrza Świecia

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Świeciu Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o 202,- zł celem wyrównania wartości jednego udziału.

  1. Wniesiona kwota przeznaczona jest na udział Gminy w realizacji kolejnego budynku wielorodzinnego 52-mieszkaniowego przy ul. Piłsudskiego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (27 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2004, 08:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1158