Zarządzenie Nr 687/04

Zarządzenie Nr 687/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 6 lipca 2004 r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 6.000 EURO na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetleniowej ulicy Hallera i Sikorskiego w Grucznie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej budowy linii oświetleniowej:

  • ulicy Hallera w Grucznie za cenę 2.900,00 zł. ( brutto ),

  • ulicy Sikorskiego w Grucznie za cenę 1.700,00 zł. ( brutto ).

§ 2

Zamówienie skierować do: Zakład Elektryczny “JURPOL” Jerzy Puła, ul. Orzeszkowej 4, 86 – 100 Świecie.

§ 3

Jako kierownik Zamawiającego wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (7 lipca 2004, 13:49:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1259