Zarządzenie Nr 558/04

Zarządzenie Nr 558/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi w Sulnowie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć grunt na poszerzenie drogi w Sulnowie od niżej wymienionych właścicieli:

  1. Andrzeja Kwaśniewskiego działka nr 4/3 o pow. 866 m2 , nr 5/4 o pow. 172 m2, nr 6/4 o pow. 254 m2.

  2. Tadeusza i Ewy Żurek działka nr 7/5 o pow. 1384 m2, Nr 9/9 o pow. 1870 m2,

    Nr 9/10 o pow. 151 m2, Nr 9/6 o pow. 425 m2.

  3. Adama i Genowefy Koślak działka nr 8/4 o pow. 624 m2, nr 8/5 o pow. 196 m2.

  4. Roberta Pukropp działka nr 10/3 o pow. 622 m2, nr 10/4 o pow. 12 m2, nr 11/3 o pow. 283 m2.

  5. Tadeusza Tutlewskiego działka nr 12/3 o pow. 199 m2, nr 12/4 o pow. 174 m2.

  6. Piotra i Małgorzaty Kaweckich działka nr 18/2 o pow. 1476 m2.

  7. Andrzeja Kesler działka nr 17/1 o pow. 3632 m2.

8. Piotra Kufel działka nr 19/3 o pow. 188 m2, nr 19/4 o pow. 12 m2.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 1,50 zł/ m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (31 marca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 kwietnia 2004, 08:30:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1164