Zarządzenie Nr 477/04

Zarządzenie Nr 477/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 lutego 2004 r.

prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i dokonanie wspólnego zamówienia na wykonanie okien PCV dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu, Szkoły Podstawowej w Czaplach oraz Szkole Podstawowej w Wiągu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142 z 2001 r. poz. 1591), w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych (Dz. U z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Wyznaczyć Ośrodek Oświaty i Wychowania jako komunalną jednostkę organizacyjną właściwą do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie okien PCV dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkoły Podstawowej nr 8 w Świeciu, Szkoły Podstawowej w Czaplach oraz Szkołe Podstawowej w Wiągu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 lutego 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (18 lutego 2004, 09:45:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1356