Strona główna  >  Uchwały  >  2012

Uchwały z 2012 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze uchwały »Uchwała nr 204/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


przystąpienia gminy Świecie do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”.

Uchwała nr 203/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok dla gminy Świecie.

Uchwała nr 202/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


zmiany statutu Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu.

Uchwała nr 201/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami Laskowicką i Chmielniki w Mieście Świeciu.

Uchwała nr 200/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Uchwała nr 199/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2012


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2013–2033,

Uchwała nr 197/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 162/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 196/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Uchwała nr 195/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion w Gminie Świecie" w ramach Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uchwała nr 194/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr 193/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała nr 192/12 Rady Miejskiej w Świeciui z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr 191/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 190/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”

Uchwała nr 189/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała nr 188/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie na lata 2012–2033.

Uchwała nr 187/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie zmiany budżetu gminy Świecie na rok 2012.

Uchwała nr 186/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012


w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę Nr 122/11 położoną w Sulnowie, stanowiącą własność Gminy Świecie na rzecz każdoczesnego właściciela działki Nr 122/3.

Uchwała nr 185/12 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 listopada 2012


w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 82) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij