Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwały z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »Uchwała nr 280/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała nr 279/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla Gminy Świecie.

Uchwała nr 278/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” w Świeciu.

Uchwała nr 277/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Uchwała nr 276/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na 2009r.

Uchwała nr 275/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na rok 2010.

Uchwała nr 274/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Świecie a Gminą Tuchola w sprawie zapewnienia miejsc bytowych dla osób bezdomnych.

Uchwała nr 273/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świecie z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2010 rok.

Uchwała nr 272/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu.

Uchwała nr 271/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów.

Uchwała nr 270/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr 269/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 grudnia 2009


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świecie .

Uchwała nr 268/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie.

Uchwała nr 267/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009


w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową w roku 2010.

Uchwała nr 266/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009


w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżynka”.

Uchwała nr 265/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie na 2009r.

Uchwała nr 264/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 października 2009


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 263/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009


w sprawie uchylenia uchwały Nr 257/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielania klubom sportowym wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego.

Uchwała nr 262/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009


w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Gminę Świecie.

Uchwała nr 261/09 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 września 2009


w sprawie przystąpienia do partnerstwa w realizacji Projektu „My też potrafimy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 74) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij