Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej w Gminie Świecie.

zamawiający: Gmina Świecie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OR-ROŚiGK.271.34.2020.
wartość: większa niż kwota 214.000,00 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)