Mapa Biuletynu

 GMINA ŚWIECIE
  · LOKALIZACJA
  · DANE STATYSTYCZNE
  · ZADANIA PUBLICZNE
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · STATUT GMINY
  · STRATEGIE I PROGRAMY WIELOLETNIE
  · · Archiwum strategii i programów wieloletnich
  · RAPORT O STANIE GMINY
  · ZWIĄZKI I STOWARZYSZENIA
  · PROJEKTY UNIJNE
  · · Zrealizowane projekty
  · POLITYKA OBRONNA
  · KONSULTACJE SPOŁECZNE
 RADA MIEJSKA
  · ZADANIA I UPRAWNIENIA
  · SKŁAD, KOMISJE, KLUBY I DYŻURY
  · · Przewodniczący Rady Miejskiej
  · · Komisje Rady
  · · Kluby radnych
  · · Dyżury radnych
  · PLANY PRACY
  · · kadencja 2018-2023
  · · kadencja 2014-2018
  · PORZĄDKI OBRAD SESJI
  · · kadencja 2018-2023
  · · kadencja 2014-2018
  · PROJEKTY UCHWAŁ
  · · kadencja 2018-2023
  · · kadencja 2014-2018
  · PROJEKT PROTOKOŁU Z SESJI
  · PROTOKOŁY Z SESJI
  · · kadencja 2018-2023
  · · kadencja 2014-2018
  · PORTAL MIESZKAŃCA (wyniki głosowań)
  · TRANSMISJE OBRAD
  · INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
  · · 2020 r.
  · · 2019 r.
  · OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · · kadencja 2018-2023
  · ARCHIWUM (Uchwał, Sesji, Ośw. maj.)
  · · Uchwały Rady Miejskiej
  · · · kadencja 2006-2010 (lata 2006-2007)
  · · · kadencja 2002-2006
  · · Protokoły z sesji
  · · · kadencja 2010-2014
  · · · kadencja 2006-2010
  · · · kadencja 2002-2006
  · · Porządki obrad
  · · · kadencja 2010-2014
  · · · kadencja 2006-2010
  · · Skład, Komisje Klubu w kadencji 2014-2018
  · · Oświadczenia majątkowe radnych
  · · · kadencja 2014-2018
 UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
 BURMISTRZ ŚWIECIA
  · WŁADZE GMINY
  · · Burmistrz Świecia
  · · Zastępca Burmistrza
  · · Sekretarz Gminy
  · · Skarbnik Gminy
  · ARCHIWUM ZARZĄDZEŃ
  · · Kadencja 2006-2010 (lata 2006-2008)
  · · · 2006-2008
  · · Kadencja 2002-2006
  · · · 2002
  · · · 2003
  · · · · Luty
  · · · · marzec
  · · · · Kwiecień
  · · · · maj
  · · · · Czerwiec
  · · · · Lipiec
  · · · · Sierpień
  · · · · Wrzesień
  · · · · Październik
  · · · · Listopad
  · · · · Grudzień
  · · · 2004
  · · · · Styczeń
  · · · · Luty
  · · · · Marzec
  · · · · Kwiecień
  · · · · Maj
  · · · · Czerwiec
  · · · · Lipiec
  · · · · Sierpień
  · · · · Wrzesień
  · · · · Październik
  · · · · Listopad
  · · · · Grudzień
  · · · 2005
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · 2006
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
 Zarządzenia Burmistrza
 FINANSE GMINY
  · BUDŻET
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · · 2007
  · · 2006
  · · 2005
  · · 2004
  · · 2003
  · · 2002
  · · 2001
  · WYKONANIE BUDŻETU
  · SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · SPRAWOZDANIA FINANSOWE GMINY
  · MIENIE KOMUNALNE
  · WYKAZ UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZ.
  · WYKAZ ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ
  · PODATKI I OPŁATY (druki deklaracji)
 URZĄD MIEJSKI
  · REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  · SPRAWOZDANIA FINANSOWE U.M.
  · KOMPETENCJE WYDZIAŁÓW
  · KODEKS ETYCZNY PRACOWN. URZĘDU
  · NOWA JAKOŚĆ W URZĘDZIE
  · OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · PETYCJE
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · LOBBING
  · REJESTRY I EWIDENCJE
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · KONTROLE
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · · 2020
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · · 2008
  · · · 2005
  · · · 2004
  · · Kontrole wewnętrzne
  · WYBORY PREZYDENTA RP W 2020
  · · 28 czerwca 2020 r.
  · · 10 maja 2020 r.
  · SPIS ROLNY W 2020 R.
  · WYBORY, SPISY I REFERENDA
  · · Wybory Parlamentarne (Sejm i Senat)
  · · · 2019
  · · · 2015
  · · · 2011
  · · · 2007
  · · Wybory ławników sądowych
  · · · Kadencja 2020-2023
  · · · Kadencja 2016-2019
  · · · Kadencja 2012-2015
  · · Wybory Prezydenta RP
  · · · 2015
  · · · 2010
  · · Wybory Samorządowe
  · · · 2018
  · · · Uzupełniające 2015
  · · · 2014
  · · · 2010
  · · Do Parlamentu Europejskiego
  · · · 2019
  · · · 2014
  · · · 2009
  · · Spisy
  · · · Powszechny 2011
  · · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
 OFERTY PRACY
  · OTWARTE
  · ZAMKNIĘTE
  · ROZSTRZYGNIĘTE
  · DOKUMENTY DO POBRANIA
  · ARCHIWUM OFERT 2007-2017
 STRAŻ MIEJSKA
  · AKTY PRAWNE
  · INFORMACJE
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  · OŚRODEK OŚWIATY I WYCHOWANIA
  · OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
  · OŚRODEK INTEGRACJI I REHABILITACJI
  · MIEJSKO-GMINNA PRZYCHODNIA
  · MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
  · ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA „Gniazdo”
 SPÓŁKI
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Plan zamówień publicznych
 OBWIESZCZENIA I INFORMACJE
  · ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · · 2020
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  · · 2020
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · ODPADY KOMUNALNE
  · KOMUNIKACJA MIEJSKA
  · OGŁOSZENIA I INFORMACJE
  · · 2020
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · OBWIESZCZENIA
  · · 2020
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · DEZYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  · · 2020
  · · 2019 r.
  · · 2018 r.
  · ARCHIWUM (obwiesz. i inf. do 2017 r.)
  · · Odpady komunalne
  · · Komunikacja miejska
  · · Decyzje środowiskowe
  · · · do 2016 r. (włącznie)
  · · · 2017 r.
  · · Obwieszczenia
  · · · do 2016 r. (włącznie)
  · · · 2017 r.
  · · Gospodarka nieruchomościami
  · · · do 2016 r. (włącznie)
  · · · 2017 r.
  · · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · · do 2016 r. (włącznie)
  · · · 2017 r.
  · · Ogłoszenia i informacje
  · · · do 2016 r. (włącznie)
  · · · 2017 r.
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · PROGRAM WSPÓŁPRACY
  · SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY
  · KONKURSY OFERT
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · TRYB POZAKONKURSOWY
  · DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · Archiwum (lata 2010-2015)
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2010
  · · · 2008
  · WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ
 PRZEJRZYSTA POLSKA
  · O PROGRAMIE
  · · Zrealizowane zadania
 DO POBRANIA
  · FORMULARZE I WNIOSKI
  · SOFTWARE (oprogramowania)
 ELEKTRONICZNE BIURO PODAWCZE